Nákupní košík


Název mého produktu | Cena s DPH: 1 400 Kč | 1 ks
Název mého produktu | Cena s DPH: 1 400 Kč | 1 ks
Název mého produktu | Cena s DPH: 1 400 Kč | 1 ks
Název mého produktu | Cena s DPH: 1 400 Kč | 1 ks

Ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou nám nákupem na emesthe.cz projevujete. Ochrana vašich soukromých údajů je pro nás velmi důležitá a chceme abyste se při návštěvě stránek Emesthé cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás stěžejní, zohledňujeme ji při všech obchodních procesech. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.


Zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci objednávky zboží nebo při vyplnění poradenského dotazníku pro vytvoření a nákup individuálního čaje. Údaje týkající se fyzického stavu, fyziologických znaků a fyzické kondice uváděné v poradenském dotazníku zpracováváme pouze za účelem vytvoření individuálního čaje a to maximálně po dobu tří týdnů. Poté budou společností zlikvidovány. Tato doba je nutná pro zpracování dat z poradenského dotazníku a následné zajištění výmazu těchto údajů.

Bezpečnost

Provádíme technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání u nás evidované údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace

Emesthé vám na požádání bez zbytečného odkladu a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje o vás zpracovává. Máte právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Můžete také žádat o výmaz osobních údajů. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, prosím směřujte je na info@emesthe.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Firma Emesthé se zabývá výrobou bylinných čajových směsí a přírodních výživových doplňků.

emesthé

Každá naše bylinná směs je ručně míchána a balena

Směsi připravujeme na základě našich dlouholetých zkušeností s použitím jednotlivých typů bylin a jejich účinků.